Sigges bok

Sigge Strömberg har skrivit och ritat en historik över Hopenbackan från tiden före storskiftet 1908 och dessutom samlat material om Fornminnesföreningen. För att göra den mera tillgänglig har vi satt in den på Hindersby fibernät.

Klicka på de små bilderna för att se en större version. En större färgbild av Sigges karta över Hopenbackan före skiftet 1908 finns bakom knappen "Hopenbackan".

Hopenbackkarta 1908

Titelblad Fornminnesföreningen Tack
Titelblad Fornminnesföreningen Tack
Grundandet Hopenback kartan föri sjifti Trääbrooen
Grundandet Hopenback kartan Trääbrooen
(betär karta)
Åmm trääbrooen Flotand Tjåmparna
Åmm trääbrooen Flotand Tjåmparna
Majstang Hopenbackan Hopenbacktext
Valborg Hopenbackan Hopenbacktext
(He va noo redan millan 1240 å 1350 såm fålk kåm ti Hindersby)
Steinbrooen Gungån Hystanlindon
Steinbrooen Gungån Hystanlindån
Juulkalaas Kalaasmaat Stoorsjifte
Juulkalaas Kalaasmaat Stoorsjifte
Stein-Gusta Leanders Hedd-moor
Stein-Gusta Leanders Hedd-moor
Kåntbisagaatan Niss-Oppstu Nystu-moobro
Kåntbisagaatan Oppstu Nyystu-moobro
Erikssons Erikssons Erikssons
Erikssons Mor Lisa Familjen Eriksson
Hosmas kväärnen Bosas å Nissas kväärnen Oppstu-moofas smiddjån
Hoosmas kväärnen Bosas å Nissas kväärnana Oppstu-moofas smiddjån
Romartjerrsbackan Tattarstein Saandgatun
Romartjäärsbackan Tattarstein Saandgatun
Blååsbackan Hurtigs slekt Kirkusdjäärdåna
Blååsbackan Hurtigs slekt Kirkusdjäärdåna
Hosmasgåårdn
Hoosmasgåårn

FLYTTA

Hurtigs uurklipp Rosenqvist Brooreck uurklipp


Nisse Husberg