Eirik Näse in memoriam

Eirik

I juli 2005 fick vi sorgebudskapet att en av våra grundande medlemmar, Eirik Näse, plötsligt gått bort. Under en segling från Sverige med sin nya båt fick han en hjärtattack och hann inte räddas.

Eirik var den mest erfarne av oss och hade redan tidigt byggt upp Skärgårdsnät i Åboland med fiberkabel. Då vi började bygga själva förstod vi nog teorin och principerna men hans råd ifråga om praktiska saker var ovärderliga.

I Hindersby byggdes fibernätet med stor brådska våren och sommaren 2003 och det var inte tid att åka på skolning men man kunde alltid fråga Eirik som gärna delade med sej av sina erfarenheter. Många misstag undveks på grund av honom. Fortfarande kan man läsa hans epostar och ha nytta av de råd han gav.

Som person var han lugn, försiktig, humoristisk och ytterst sympatisk. Hans saktmodiga råd gav substans åt våra argument och en stabil grund att stå på. Dessutom var träffarna med honom väldigt roliga.

Vi saknar honom alla och kommer inte att glömma honom. I historieskrivningen kommer han att vara den som i Finland startade bygget av det nya nätsamhällets viktigaste infrastruktur - optofibernätet - bland vanligt folk.

Nisse Husberg
Hindersby

Sidan ändrad senast 14 november 2007 Nisse