Tålkis bastån

Rolf Adolfsson, Borgå, Tolkis-dialekt Bastån.

"Åm int baståbad å brännvin jelpär så är e ti deedn, saa fålki färr. Men jag trengär noo säjja att i Tålkis bastån minns ja int att karana sku ha supi. No laga tåm någan baståknårr men sellan gikk e ti ividrift. Sjelv kåmmär ja ihåg att he va miki gått när faare keeft någa drikka ååt se å allti ein flaskå green limonaad ååt me uta Bastå Andärssånskan. He ä noo uta tåm besta likeeren såm ja ha dråkki, men man va ju båån tå te tiidn."


Aadålfssåns Rålle vidär inmuursgryytån i Tjykklings röökbastå somarn tjugunundratvåå (2002).