Ollas Inger

Ållas Ingär fråån Homansby e ju bikant i hela Östra Nyyland. Hon fick tyvärr aldär sii vånn book fäärdi. Hon praata te rikti gamal språåtji så såm he sku praatas.


Inger Ollas, Liljendal, Hommansby-dialekt: Tilifoon å påstn.

"... å nu gaar ju alla me te täär, te täär i haanden såm int haar någa tråådar ellär någånting. ...no haar ja ju eit slika täär eit å noo, å ja saa ein gangå i eit sellskap att ja kåmmär noo ti bör gaa opa gaatåna i Låviisa å marssa å låådas tal ii te täär tilifoon för ti värk liite yngäri, men så va e eit såm saa: Nå tå hamnar du noo i Nåkias reklaambråsjyyrn."