Mootårsyklar op femtitali -när pyttispåikana foor ti olumpiaadn nittånfemtitvoa (1952).

Maria Slangus. Intervju med Pyttisdialektkunniga.

"Ja hadd mootårsyykel, Råjjal Ennfiild, nittånfemtitvoåå. Fikk just tå på voååren, tjyööft e. Å senn tjyöörkoorti hann ti foåå. Vi foor ti Olumpiaadn senn me Nyybondas Henry å Broor, brorsan denn, Brooas Broor. Han add sån där gamal, däär va Harrlej Daavidsåns deilar mää i he."

He gaar å ti höör opa tetta jäär: Olumpiaadn femtitoåå


Fr.v. Danielsbakka Broor på Råijal Ennfiild, Fåntells Leksa (Leo) på BMW, Fårssas Åssi på Harrlej Daavidsån (eegari Broor Brooas). Fåtå e taijji på nittånfemtitali.