(Skriiv uut tetta för tå näär du bihöövär he så kan du int kåm ååt nete !)

Innstellningar å feilsöökning

All aparaatär såm kåplas ti nete ska haa fast IP-adress å he fåår man åå Nisse Husberg. Helst ska all haa ein ruttär (router opa engelskå) kåpla millan nete å all masjiinär i huuse. Ruttärn måst haa brandmuur me NAT. Tå kan man stell inn fast IP-adress i ruttärn å set all aadär masjiinär ti hemt IP-adress autåmaatist fråån ruttärn. Å så gaar he leett ti flytt masjiin ti eitt ana stell. Fast tå måst ruttärn å all aadär stell haa DHCP opa (DHCP djeer IP-adress).

Man kan å set fast IP-adress i masjiin men he e faarlitt ti int haa brandmuur moot nete. Jäär e innstellningan såm ska setas inn i ruttärn (ellär masjiin):

He kan gaa iblaand me dynaamisk IP-adress men he kan taa sluut näär såm helst !

Sii opa Nebulas innstellningar

Anti-virus å anti-spionprogramm

All MÅST haa fungeerand anti-virus å anti-spioonprogramm ! Ein masjiin såm e infekteera å spriidär viirus å skrääp kan stengas åå uutan vaarning (hela annsluutnindjin) t sjydd tåm aadär i nete.

He finns graatisprogramm opa nete, til exempel

AVG graatis antiskurkprogramm

Sii opa Konsumentverkets netsiidår:

Surfa säkert

Antivirusprogram RECKÄR INT ! He måst å finnas anti-trojanprogram (anti-spioon) i masjiin. Ein trojan (ellär spioon) e eitt programm såm instaleeras i denn masjiin å såm djär att någan kan annvend tenn masjiin ti allt möjlitt. Tåm kan les allt du haar å allt du skriivär opa tangentboorde å tåm kan sjick skrääp ti aadär masjiinär - å så fåår tu skulden ! He börjar va eitt mytji stööri probleem en virus nuförtiinn.

Eitt nyyt probleem e s.k. "rootkit" (skurkprogram som instaleeras i operativsysteeme). AVG haar ant-rootkitprogram graatis.

Iblaand haar Windows eitt Norton anti-virusprogramm instaleera men he sluutar ti fungeer ett ein tiidär. Man kan int legg inn aadär antivirusprogramm (AVG) uutan ti taa bårt Norton. För he måst man haa eitt sjilt programm som finns opa:

Norton avinstallationsprogram

Annvend ruttär !

Te "brandmuurn" såm finns innbygd i Windows e för dååli. All sku boda haa ruttär (router) kåpla millan nete å masjiinen. He finns nyy ruttrar såm klaarar vånn faart, til exempel D-link DIR-100 såm e ganska billitt. Te besta e Gigabits ruttrar (DIR-655 å så viidari) men täär e priisen ennu ganska höug. Ein langsam ruttär sjyddar noo men lagar nete langsamt.

Åska

Feilsöökning