Gamla väderleksförutsägelser

Skjuter man en skata, drabbas familjen av olycka.
När man sätter upp gärdesgårdar är det viktigt att den fria änden på hånken sättes uppåt, sättes den nedåt kan häxorna mjölka gårdens kor.
Är månen vit och ger ett vackert sken, blir det klart och fint väder.
Röd måne betyder värme om sommaren, blåst och torka om hösten, köld om vintern.
Mörk och blek måne tyder på regn.
Liten mångård: det blir mycket regn eller snö.
Stor mångård: det blir litet regn eller snö.
Anders braskar och jul plaskar.
Om det fryser på vårfrudagsnatten, blir det förti frostnätter.
Kvällsrött - mörablött.
När det blir sträng vinter, ha flyttfåglarna snö i stjärten.
Då flyttfåglarna flytta tidigt, och då mycket rönnbär finnas, blir vintern sträng.
Vasst ny: det blir kallt.
Snett eller hängande ny: nederbörd att vänta. Hittar man en s.k. jordgumma i jorden, kan man av dess utseende döma, hurudan den kommande vintern skall bli.
Om framkroppen är blå, blir det barmark före jul, men vintern blir snöig under och efter julen. Är mellankroppen blå, blir det snö före och efter jul men ej under julen. Om bakre delen är blå, blir det snö på förvintern och under julen, men på eftervintern kommer barmark.
När domherren kommer, blir det snö.
Flyger spindelväv i luften om hösten, blir det vackert väder.
När katten äter gräs, blir det regn.
När katten nyser, blir det vackert väder.

Ur "MEDÅKER - Spridda minnen från svunna tider" s.116, upptecknat av Artur Johansson 1940.