Nornbergs i Sörgarlinge, Medåker, Arboga (på vägen mot Smedby).

Det byggdes nån gång omkring 1850 invid ett äldre soldattorp (som revs omkring 1980). Kalle Nornberg bodde i huset fram till 1957 då han byggde ett nytt hus på andra sidan vägen. Det är byggt i en stil som är typisk i trakten på 1800-talet. Abramsgården, Medåkers hembygdsgård, är nästan exakt likadan.

Vi har byggt en bastu som blev färdig sommaren 2004.