3 september 2002
Elevis
Namnlista
Förnamn Efternamn Nytt efternamn Socken By Ny postanstalt Född Börjat Slutat LSS Matrikel Adress OK ?Ole Andersson Andersson Mörskom Nybro Mörskom 1941 1955 1959 3056 Ja
Robert Andersson Andersson

SibboJa
Inga-Lill Antas Nilsson Lappträsk Hindersby Liljendal 1955 1966 1973? 3985 Ja
Christina Back Roswall Mörskom Grevnäs Helsingfors 1947 1959 1964 3403 Ja
Bo Björkas Björkas Pyttis
Tessjö 1954 1965 1970 3908 Ja
Maj Björke Björke Strömfors Kungsböle Helsingfors 1960 1971 1974 4413 Ja
Carita Blomqvist Blomqvist Elimä Mustila Kimito 1942 1954 1954(jul) 2913 Ja
Christina (Brita) Blomqvist Rantasaari Elimä Mustila Esbo 1940 1954 1954(jul) 2753 Ja
Lisbeth Dromberg Smeds Strömfors Virby Kungsböle 1950 1950 1970? 3588 Ja
Göran Ek Ek

BorgåJa
Patrik Ek Ek

BorgåJa
Robert Ek Ek

SibboJa
Rune Ek Ek

BorgåJa
Ulla Eklund Eklund Lappträsk Labby, Petas Helsingfors 1938 1955 1957 2594 Ja
Britt-Mari Ekström Ekström Lappträsk Pockar Helsingfors 1944 1957 1962? 3194 Ja
Carita Enberg Enberg ? Liljendal Grevnäs Mörskom 1949 1961
3591 Ja
Harry Evertson Evertsson Liljendal Garpom Liljendal 1948 1960 1966 3513 Ja
Kerstin Evertson Thelander Liljendal Garpom Uppsala 1946 1957 1965? 3219 Ja
Pia Forssell Forssell

Helsingfors 1953 1964
3842 Ja
Mikaela Gräsbäck Federolf?

Borgå 1974?

4669 Ja
Håkan Grönqvist Grönqvist Pernå Gammelby Erlandsböle 1942 1954 1955 2926 Ja
Anders Gustafsson Gustafsson

BorgåJa
Kristian Gustafsson Gustafsson

BorgåJa
Maria Gustafsson ??Gustafsson


HelsingforsJa
Minna Heikkilä Björkman Lappträsk
Borgå 1969 1985 1988? 5078 Ja
Alice Henriksson


BorgåJa
Paul Henriksson Henriksson Strömfors Kungsböle Vanda 1946 1958 1964 3325 Ja
Helena Holmberg Ek

BorgåJa
Peter Holmberg Holmberg

HärpeJa
Matts Holmström Holmström

JackarbyJa
Nisse Husberg Husberg Lappträsk Hindersby Hindersby 1946 1957 1965 3233 Ja
Viking Husberg Husberg Lappträsk Hindersby Kangasala 1949 1960 1967 3527 Ja
Iris Johansson Johansson Lappträsk Hindersby Lappträsk 1939 1954 1956 2820 Ja
Mona Johansson Forsblom

BorgåJa
Nina Johansson Kraufelin

HammarsJa
Agneta Johansson Johansson?

Kungsböle 1960 1973?
4628 Ja
Camilla Johansson Johansson?

Härpe 1958 1969?
4293 Ja
Carita Kalenius Ojapelto Mörskom Nybro Lahtis 1948 1959?
3438 Ja
Gunlög Kalenius Toukko Mörskom Nybro Lahtis 1935 1954 1955 2514 Ja
Ulla Klingstedt Häggblom ? Kuusankoski
Helsingfors 1954 1970?
4337 Ja
Viveka Klingstedt
Kuusankoski ?
Bagarmossen, Sverige 1958 1972
4510 Ja
Kari Knutas Knutas Liljendal Skinnarby Vanda 1950 1961
3617 Ja
Lasse Koivu Koivu Pyttis
Grankulla 1943 1960 1962 3498 Ja
Bengt Kullberg Kullberg Strömfors Näsby Kungsböle 1958 1970?
4370 Ja
Birgitta Kullberg Kullberg? Strömfors Näsby Lovisa 1960 1971?
4456 Ja
Kristina Kullberg Kullberg-Smeds Strömfors Näsby Borgå 1956

4224 Ja
Lena Kullberg Eriksson ? Strömfors Kungsböle Hindersby 1951 1962
3695 Ja
Eva Lisa Kullberg Kullberg? Strömfors Kungsböle Norrköping 1949 1961?
3618 Ja
Henry Larsén Larsén Pernå Forsby Borgå 1941 1957
2867 Ja
Ann-Lis Lassas Udd Strömfors
Lovisa 1953 1964 1971 3865 Ja
Henrik Lassas Lassas Strömfors
Borgå 1960 1971 1979 4556 Ja
Olof Lassas Lassas Strömfors
Lovisa 1955 1966 1974 4026 Ja
Gunvor Lindfors Lönnroth Strömfors
Borgå 1951 1964 1969 3868 Ja
Ilse Lindvall Nilsson Lappträsk Hindersby Liljendal 1955 1966?
4037 Ja
Ingegerd Lindvall Lindvall? Lappträsk Hindersby Helsingfors 1943 1954 1957 3019 Ja
Henry Mårtens Mårtens Strömfors
Liljendal 1958 1969?
4305 Ja
Ann-Mari Mickels Engström Strömfors Kungsböle Kungsböle 1950 1961 1966 3636 Ja
Bodil Mickels Mickels Strömfors Kungsböle Borgå 1955 1965?
3943 Ja
Gun Mickels Mickels Kokwe Strömfors Kungsböle Lusaka 1959 1970?
4388 Ja
Henrik Mickels Mickels Strömfors Näsby Kungsböle 1952 1965 1973 3903 Ja
Maj-Britt Mickels Pihlström Strömfors Näsby Fiskars 1956

4235 Ja
Solveig Mickels Mickels Strömfors Kungsböle Borgå 1953 1964 1969 3880 Ja
Hans Munck Munck Borgå Drägsby Borgå 1944 1956 1957 3098 Ja
Carita Norrila Lindahl Strömfors Näsby Sibbo 1952 1964
3799 Ja
Marit Norrila Norrila? Strömfors Näsby Tessjö 1953 1965?
3944 Ja
Marina Nybondas Nybondas Lappträsk Lindkoski HelsingforsJa
Rolf Nybondas Nybondas Lappträsk Lindkoski Kimito 1961

4566 Ja
Kerstin Nylund Tofte Liljendal Michelspiltom Gentofte 1942 1955 1956 2960 Ja
Helena Nyström Holm Liljendal Sävträsk Helsingfors 1941 1955 1957 2903 Ja
Annika Öhberg


BorgåJa
Kari Öhberg


BorgåJa
Maj-Britt Ollas Grahn Liljendal Michelspiltom Michelspiltom 1948 1958? 1964? 3360 Ja
Hannele Ralanti Ralanti? Strömfors Kulla Lovisa 1954 1965?
3951 Ja
Filip Ramsay Ramsay

LovisaJa
Stefan Rosqvist Rosqvist

HärpeJa
Krister Salonen Salonen Liljendal
Helsingfors 1944 1955
3104 Ja
Gun Simons Aaltonen Liljendal Michelspiltom Vasa 1947 1958? 1965? 3372 Ja
Tua Sjögård Saarinen Liljendal Michelspiltom Vanda 1946 1957 1964? 3268 Ja
Stina Slätis Sundholm? Lappträsk
Kuusankoski? 1936 1954 1955 2520 Ja
Kerstin Staffans Lindholm Strömfors Virby Vanda 1944 1955 1962? 3107 Ja
Olof Staffans Staffans Strömfors Virby Helsingfors 1947 1958 1965? 3375 Ja
Sten Staffans Staffans Strömfors Virby Söderkulla 1948 1960 1968? 3557 Ja
Kerstin Sundman Sundman?? Kuusankoski?
Mariehamn 1957 1973? 1974? 4591 Ja
Yrsa Sundman Finne Kuusankoski?
Mariehamn 1957 1973? 1974? 4592 Ja
Henrik Sundsten Sundsten Mörskom Nybro Orimattila 1954 1965? 1974? 3964 Ja
Kim Sundsten Sundsten Strömfors
Uppsala 1956 1967? 1975? 4175 Ja
Rea Thesslund Olander Lappträsk Harsböle Lovisa 1948 1959? 1965? 3487 Ja
Astrid Tigerstedt Tigerstedt? Elimä Mustila Lovisa 1957 1973? 1976? 4593 Ja
Maria Tigerstedt Tigerstedt? Elimä Mustila Elimä 1964 1980? 1982? 4841 Ja
Britta Törnqvist Engström Lappträsk Hindersby Lovisa 1943 1954 1957 3042 Ja
Anita Tunzelman v. Adlerflug
Borgå
Järfälla, Sverige 1938 1955 1955 (jul) 3051 Ja
Yrjö Viklund Viklund Strömfors Virby Kouvola 1944 1957?
3197 Ja
Solveig Vuorilinna Carlsson Pernå Malmsby Mariehamn 1950 1961?
3659 Ja
Elisabet Weissman Dromberg Liljendal Embom Lovisa 1945 1957 1964? 3189 Ja
Gunnar Weissman Weissman Liljendal Embom Esbo 1948 1960 1968? 3566 Ja
Elina Yrjölä


LovisaJa
Henry Andersson Andersson Lappträsk Lindkoski Ekenäs? 1951 1962
3670 Kanske
Ann-Mari Åström Westerlund Lappträsk Lindkoski Karis ? 1939 1954 1956? 2898 Kanske
Gita Dahlström Kinos? Strömfors
Lovisa? 1941 1954 1955 2841 Kanske
Håkan Nyström Nyström Mörskom Nybro Mörskom 1938 1954 1955 2625 Kanske
Kurt Nyström Nyström Mörskom Nybro Mörskom 1940 1954 1955 2710 Kanske
Risto Vento Vento Kuusankoski
Kuusankoski? 1941 1957
3280 Kanske
Barbro Wallén Kullström Lappträsk Hindersby
1952 1963
3816 Kanske
Gustav Wallén Wallén Lappträsk Hindersby Kyrkslätt 1948 1959?
3490 Kanske
Kristina Andergård Seger? Liljendal Michelspiltom Esbo? 1944 1955 1963? 3061 Nej
Lars-Eric Andersson Andersson Lappträsk Hindersby Åbo ? 1948 1960 1964 3501 Nej
Elisabeth Antell
Pernå Tjusterby gård
1945 1963 1964 3747 Nej
Olof Antell Antell Pernå Tjusterby gård
1950 1963 1964 3748 Nej
Johan Björk ??


HelsingforsNej
Berndt Blomqvist Blomqvist


Nej
Tore Blomqvist Blomqvist


Nej
Beatrice Ek Mohler ? Pernå Tjusterby Schweiz 1947 1958 1965? 3301 Nej
Harriet Ek
Strömfors?

1956 1967 1972 4099 Nej
Ulla Viola? Ek Silander Liljendal

1946 1956
3135 Nej
Viola (sama såm Ulla??) EkNej
Tua Eriksson Eriksson? Liljendal Drombom
1940 1955 1957? 2672 Nej
Christel Forsberg Forsberg? Lappträsk Kyrkoby
1941

2901 Nej
Ingabritt Forsberg Leppä? Lappträsk Kyrkoby Helsingfors 1945 1956
3138 Nej
Carita Forsblom Forsblom? Borgå?

1957 1967?
4104 Nej
Ulla Grönqvist
Borgå l.k.

1941 1954 1957 2928 Nej
Sune Gustavsson Gustavsson Liljendal


1955

Nej
Rita Haglund Haglund? Strömfors
Lovisa? 1948 1959?
3425 Nej
Svea Holm Blomqvist? Strömfors
Sverige 1940 1954 1956 2774 Nej
Carina Holmberg Gustafsson? Borgå l.k. Lillpellinge
1955 1966
4013 Nej
Sara HolmströmNej
Viola Isberg


PernåNej
Karita Johansson Mikkola Mörskom
Borgå? 1953 1964
3861 Nej
Patrik Johansson Johansson Lappträsk Pockar Pockar 1957 1969?
4294 Nej
Marina Johansson Johansson? Pernå Sarfsalö Sarfsalö 1982

4916 Nej
Susanne Johansson ??


SarfsalöNej
Teija Kallinen ??Nej
Tuula Kallinen ??Nej
Gun-Britt Karlsson ??
Pernå

1962 1976?
4775 Nej
Sonja Knuts
Liljendal

1941

2863 Nej
Börje Leander Leander Borgå l.k.

1946 1957 1958 3244 Nej
Margareta Lindén Ryynänen Pernå Tjuvö Borgå 1946

3247 Nej
Christina Linderborg Linderborg? Liljendal
Lahtis? 1944 1954 1955 3090 Nej
Bore Lindström Lindström Liljendal
Liljendal 1945
1962? 3164 Nej
Ritva Mäkinen Mäkinen?? Pernå

1940 1954 1955 2791 Nej
Agneta Malen Ollas? Liljendal
Sarfsalö 1956 1967?
4147 Nej
Kaj Modig Modig

BorgåNej
Berndt Nybäck Nybäck

JackarbyNej
Mikael Nybäck Nybäck Pernå
Jackarby 1963

4821 Nej
Allan Nyman Nyman Lappträsk Lindkoski Åbo? 1966

4933 Nej
Maj-Britt Nyman Holmström?? Lappträsk Lindkoski
1969

5099 Nej
Anja ÖbergNej
Anneli Öberg

Isnäs
Nej
Anneli Öberg


IsnäsNej
Monica Pajunen Pajunen?? Pernå

1941 1955 1956 2878 Nej
Ulla Persson Ingemarsson Lappträsk Lindkoski Stockholm
1943 1954 1957 3026 Nej
Ritva Piispa Piispa?? Pyttis Mogenpört
1942 1955 1961? 2965 Nej
Ulf Rosqvist Rosqvist

SarfsalöNej
Catherine Rosqvist Rosqvist?? Pernå
Borgå 1961

4770 Nej
Christina Sjöholm Sjöholm?? Kaukas

1940 1954 1955 2977 Nej
Carina Söderström Söderström?? Sibbo?

1945 1961?
3575 Nej
Lars Sonck Sonck Villmanstrand

1940 1956 1957 3122 Nej
Leif Tanninen


HelsingforsNej
Måns Willman Willman Kuusankoski

1939 1955 1956 (jul) 3053 Nej
Kjell ??Vem ?
Anne-Maj Backman ?? Korhonen


1949 ?? 1960 ?

Vem ?
Lars Ek Ek


X död
Kari Ralanti Ralanti Strömfors

1956

4244 X död
Margita Sievers Sievers Strömfors Näsby
1945 1957 1960 3266 X död