Te rikti namme

He e int så enkelt me namm int. Farsan tyckt att ja sku heit Nils å morsan att ja sku heit Gustaf ett menn mofa. Så he blei Nils-Gustaf Bernhard (te siista bakett farsan). Men så va te klååparn ti prest å skreiv'e uutan bindestreck å nu e ja i kriig me fålkbookföörindjin åmm kva ja heitär.

Så täär i kvardasslaag så kallar ja me heilt enkelt för Nisse å he haar nårrmennen allti rikitt roolitt ååt (tu fåår frååg åå dåm kvaför).

Bakettnamme e ennu krånglågari. Fafas faadärn too namme Husberg täför att he va så mang såm heitt Husman (han va fråån Hoosmasgåårn). He va tå näär'e kåm ein nyyär laag att all sku mådas haa bakettnamm.

Men te rikti namme eenlitt all traditjoonär e namme opa stelle å tå sku ja heit Bos-Sestu Nisse (Nisse Bernhardsson Bosas) för bakettnamme setär man alti föri doopnamme. Tå näär'e ein bisi flytta ti gummans stelle såm mååg så bytt han namm me tesama. Tå näär famos fafa, Storgårds Gusta (Gustaf Mattsson Storgårds), kåm ti Bos-Sestu såm mååg så blei han Bos-Sestu Gusta (Gustaf Mattsson Bosas).

Men så kan man ju ennu set moodråns namme mää å. Å kvaför int gaa ennu lengär baakååt ti faar- å moorföreldran. Fafa va ein Hosmas (fråån Hos-Sestu) å mofa va ein Mickels ifråån Strömfors å mommo va ein Ståhls ifråån Strömfors å. Fast hon kalladist ti Norrila (uuttalas Nårila) ettsåm mommos faadärn i fyllån å villån byytt stell. Han va fråån Ståhls egentligen - int fråån Norrila. Så tå sku ja va ein Bosas-Hosmas-Mickels-Ståhls . He e ganska praktist såm spanjooren haar: Tåm setär bara eitt "å" (ejentligen "y") imillan å så rablar dåm opp all förfeedrens nammen. Mytji demåkraatist.