Östnyylendskå å gamalnårskå

-- Tetta siidån bliir aldär rikitt fäärdi ! --

Innledning

"Norrønt språk er i Norge den vanlige betegnelse på det nasjonale skriftspråket i Norge inntil midten av 1300-tallet og på Island inntil reformasjonen. På Island kalles språket vanligvis íslenzka, i Sverige fornisländska og i Danmark oldnordisk." (s.1 i Ragnvald Iversen: Norrøn grammatikk)

Iversen använder "gammelnorsk" som synonym till "norrønt språk" och konstaterar att skillnaden mellan gammelnorsk och gammelislandsk är liten.

Iversen skriver á för långt a, men jag använder här TVÅ a för långt och ett a för kort a-ljud, dvs. alla långa ljud både för vokaler och konsonanter är skrivna med TVÅ bokstäver !

Det är intressant att se hur många ord och uttryck i gammalnorskan (fornisländskan) har motsvarigheter i östnyländskan. Givetvis har östnyländskan utvecklats mycket och lånat en hel del från andra språk, bl.a. tyskan, men släktskapets syns i alla fall betydligt bättre än i modern svenska.

Liksom gammalnorskan har östnyländskan olika längd på stavelserna, men det är inte alltid samma stavelser som är långa. Till exempel ordet natt är på gammalnorska naatt men på östnyländska "natt". Pluralformen blir dock i östnyländskan "neetär" som är närmare det gammalnorska nætr (nom. och ack. pl.) än svenskans nätter. Likaså böjs "book-böökär" och "root-röötär" (book-bøøkr, root-røøtr).