Skandinaavisk språåk å östnyylendskån

-- Tetta siidån bliir aldär rikitt fäärdi ! --

Läs: Nordiska - Våra språk förr och nu av Johanna Barddal, Nils Jörgensen, Gorm Larsen och Bente Martinussen, Studentlitteratur 1997.