Grev täär du staar

Hindersby in English Hindersby på svenska Hindersby op
östnyylendskå


Sjiftiskarta Sigges bok Bröllopsfoton Foton
Datatips
line

Sigges book -eitt aalbum me guul pärmar - såm han texta och riita åm liive föri stoorsjifte 1908 (å åm Fornminnesföreningen) finns nu baakåmm knappn "SiggesBok". He saknas ennu siidåna me uurklipp fråån tiidningar.

Nu ha ja satt inn våårt fotoaalbumm (klick op Foton jäär ovanför). Man fåår stööri bildär om man klickar opa dåm - he finns trii stoorleikar. Men tåm stöörsta taar tiid ti ladd neer åm man int haar en kvickär annsluutning ti Internet.

Sii opa Bröllopsfoton (te rööd knappan jäär ovanför). He e eitt exempel opa hur man kan lag netaalbummar ...

Nu e he sluut me Grevandi opa Hindersby skoolan. Kåmuun ha stengd skoolan å vi ha blivi uutkasta. Såm eitt minne Sigges fresk fråån skoolans maatsaal. He va från 1950-tale tå när allt såå juust uut (man fåår ein stööri bild åm man klickar opa hånå):

Sigges Skolfresk
Exempel opa bild (me text) Kaffipaus opa hööååkärn 1960 å Opa veeg ti sneisandi 1960 å Hopenbackan fråån flyygtoorni 1930 .

Jäär finns blankett i PDF å blankett för graatisprogramme Scribus (finns för bådi Linux å Windows) me instruktjoonär hur man fyllär ii .

Scribus e laga för bråsjyyrär me bildär å text. He finns opa

http://www.scribus.net/

Åm man vil haa e ti praat svenskå så ska he startas me: scribus --lang se.Te 18 åktoobär 2006: He ha vari dåålitt me tiinn ti skriiv någa jäär seinast ååri medan vi ha byggd åptåfiibärnet i Lapptresk. Men nu e stommnete fäärditt så kansji he bliir betäri. Vi haar Grev-cirkeln opa skoolan ååtär eitt åår å gaar idjinu gaambel tiidär å gaambel saakär.

Eitt förslaag e ti saambel inn gaambel bildär å histooriär (he e viktigt me ein braa histooria !) åmm:

Nu haar vi nyytt vevhåtell me mytji ruum ( Scorpiondata ). Täför kan vi set inn hela te gamal sjiftiskartan yvi Hindersby fråån 1902 jäär. Men he reckär LENG ti ladd neer yvi nette å han finns å opa masjiin i Daatastuvun (linux2), så åm man e kåpla ti Hindersby fiibärnet me 100 Mbit/s så löönar he se ti sii opa hånå innifråån Hindersby eijji net (sii lengär neer opa siidån).

Foto fråån tuuran ti Nyybackan te 4 juli 2004 (270k)

Sigges karta yvi Hoopenbackan (310k)

MI:s stuudiecirkel "Grev täär du staar" fiira te siista cirkelmööte vååren 2004 oonisdaain te 14 aprill me kaffi å kaku. Vi ska ennu haa "exkursjoonär" (mars kring byyin) i sluute opa maj.

Nu finns nammkartan, te gamal sjiftiskartan å mang fotografiiär fråån te siista cirkeln op Hindersby fiibärnet. Sigges book åmm Hoopenbackan finns å dii. He gaar bara ti sii opa innifråån fiibärnete (i Daatastuvun) för he taar för mytji ruum å e för langsamt ti sii opa yvi Internet.

Sii opa http://192.168.100.7 ellär http://linux2 (man måst ha ein HOSTS för ti kuna annvend namme) !

Nammkartan e fäärdi å kan bestellas åå Nisse Husberg opa papär (23 st. A3) ellär CD.

Nammkartan kan man sii opa me programm (viewer) såm e graatis. För Linux finns he

LX-viewer

å för Windows (ein lista):

Gratisprogramm\ för Windows

line

Ein par kartbildär fråån te stoor färglaadd sjiftiskartan (1908):
Hopenbackan
Sjeggasbackan

Hela kartan finns opa masjiin i Daatastuvun (linux2)

Klick jäär !

men kan bara siias opa innifråån Hindersby åptåfiibärnet för han e för stoorär (40M) ti set jäär.

Bildren e tajji me digitaalkamera (Canon A80 4 Mpixel).

Gaambel fotografiiär

Spinnand näär Jååfs

Marsch i Hindersby

Hur man skriivär nammen


Stellen

I Hindersby findist 1544 (tå näär Gusta Vaasa börja me joordaböökren) 13 stell. He va sama stell såm ennu finns uutåm någär:

1580 kåm eitt til, Hofs (bakett 1750 kalladist he Hosmas) opa Hoopenbackan.

Eitt stell kåm til bakett 1600 å blei ryttarheiman, men blei ihoopslajji me Klinkas i början op 1680-tali.

I börjandi opa 1610 -tali blei Kolphus deila i Lilkolpus å Storkolphus.

Henrik Jönssons såm blei öödi i sluute op 1630-tali å kansji blei ihoopslajji me Lilkålfus.

Knuts blei deila i sluute op 1680-tali men te ana deiln, Erikas, blei öödi undi nöödååren 1696-97 å Erikas blei ihoopslajji me Nissas.
Nummrå Stell 1544 Stell 1700
1 Mickos Mickos
2 Mattas Mattas
3 Jofs Jofs
4 Fjersmans Fjersmans
5 Nissas Nissas
6 Klinkas Klinkas
7 Kolfus Lillkolfus
8 Kolfus Storkolfus
9 Boos Boos (Bosas fr. 1750)
10 Hofs fr. 1580 (Hosmas fr. 1750)
11 Ollas Ollas
12 Jeppas Jeppas
13 Knuts (till 1680) Erikas (1680-1697, sidan Nissas)
14 Knuts Knuts
15 Skeggas Skeggas
Henrik Jönssons (fråån 1640 Lillkolfus ?)

Jäär finns stellen åår 2000


line

Sii op Karabackan (Tjeeldbyyin) fråån 1907 (föri sjifte)

jäär


Siidån seinast endra te 26 juni 2006 (Bos-Sestu Nisse).