Älgsoppa

Det har varit riktigt livligt de senaste dagarna. Först sångargillets 60-årsjubileum och i går jaktföreningens älgsoppa på Lokaaln (Hemborg i Hindersby).  Det är ju så man inte hinner få något arbete gjort – speciellt som det blev problem med en nätanslutning i Lindkoski och det måste redas ut. Men det var bara en kabel till datamaskinen som hade dålig kontakt. Folk börjar i alla fall bli så vana med nätet att det är svårt att vara utan det.  Men det är väl alltid så att man klarar sej tills man fått en anslutning och sedan undrar man hur det gick utan den …

Ungdomsföreningens lokal, Hemborg, är ett stort hus. I dagligt tal Lokaaln. Där den står på en bergsklack så höjer den sej över hela byn – på Jeppas gamla tomt. Jeppas finns inte mera för där bodde landbönder som inte ägde hemmanet utan bara brukade det. För litet över hundra år sedan fick de ta sitt pick och pack och flytta. Nå, många av Jeppasbarnens efterkommande bor ännu kvar  – de gifte sej oftast inom byn. Det är svårt att veta vilka det är för i början på 1900-talet tog sej folk nya släktnamn. Ibland tog bröderna helt olika namn. Förr hade man inga släktnamn bland bönderna utan i stället användes hemmanets namn. Och flyttade man så fick man nytt namn.

Det stora salen på Lokaaln är full av folk från Hindersby och grannbyarna som kommer för att äta martornas delikata älgköttsoppa. Den är äkta mat utan alla tillsatsämnen som vi annars måste vräka i oss. Och man fastnar i pratet med byabor så det är svårt att komma fram till soppskålen.

Jägarna är naturligtvis där och man får höra de senaste historierna. På vår åker fick de två älgar och från Baggkärret har det kommit nio vildsvin. Skall vi nu också få samma plåga som i Sverige. Jag läste i Land att en bonde varit tvungen att sluta odla då vildsvinen gång på gång bökade upp hans åkrar och förstörde grödan.

Älgarna är också en så stor plåga att det inte lönar sej att plantera tallar alls – de blir älgmat genast. Det är bra att jägarna skjuter dem och kokar köttsoppa i stället …

Lämna ett svar