Mickels i Kungsböle

Fiskarstuvun Teutjärvi andelshandel
.

Sedan urminnes tider har släkten Mickels brukat jorden på "Mittjilsbackan" i Kungsböle i Strömfors. Fram till 1743 var det en del av Pyttis socken men som dock delades då Ryssland tog den del som fanns på andra sidan Kymmene älv. Liksom de andra svenska byarna i Östra Nyland uppkom Kungsböle troligen under tiden mellan 1290 och 1350. För en närmare presentation av Östra Nylands historia se Östnyylensk lesanbook.

Bebyggelsen har funnits på samma plats i många hundra år. Det har bara kommit till nya gårdar då de gamla delades (efter 1740 - före det var det föbjudet att dela). Men vid storskiftet som i Kungsböle skedde kring 1920 slogs de gamla bykärnorna sönder och husen flyttades långt bort från dem. Så också Mickels som flyttades till Mosan nästan fem kilometer från den gamla byn.

Här finns en karta över Kungsböle före 1920 (570k)

Här finns en förstoring av Mittjilsbackan före 1920 (890k)

I början av 1900-talet bodde på Mickels bonden Gustaf Mickels med hustrun Maria. De hade 12 barn av vilka 10 växte upp till mogen ålder, två pojkar och åtta flickor. Om dessa handlar den här historien, min mamma, mina mostrar och morbröder. Speciellt mostrarna, de berömda "Mickelsflickorna". Då min mamma dog den 25 november 2004 så försvann en hel epok. Hon var den sista av Mickelsflickorna.

Släkten

Den som vill ha en ordentlig bakgrund till Gustaf och Maria Mickels kan se på Släktdatabasen. För att kunna se på nyare uppgifter än 100 år så behövs ett lösenord för "Vänner" och det får man av Nisse Husberg (epostadress längst nere på sidan).

Helt kort bestod familjen av:
Serafina Mickels 1857-1933 "Famo"
Fanny Mickels 1884-1954 "Faster"
Gustaf Mickels 1879-1949
Maria Mickels 1882-1950 f. Norrila (Skräddars)
Karin 1904-1995
Elis 1906-1907
Elna 1907-1939
Linda 1909-2003
Jenny 1910-1999
Arvid 1911-1914
Maj-Lis 1912-2004
Tor 1914-1985
Evi 1916-1996
Anni 1918-2004
Nils 1920-1985
Marta 1922-1997
Det finns ett foto av de äldsta barnen som troligen är taget sommaren 1914
(Maj-Lis, längst fram, är född den 14 september 1912 och Arvid, mitt i bakre raden dog den 23 september 1914).
I bakre raden står från vänster: Karin, Arvid, Elna
och främre: Linda, Maj-Lis, Jenny (om man ser på åldern).
Klicka på bilden för att förstora den (715k) !


Familjen Mickels år 1929.
Stående från vänster: Evi, Jenny, Linda, Anni, Maj-Lis, Tor, Ernst Björke (gift med Karin), Georg Mickos (gift med Elna).
Sittande från vänster: Nisse, faster Fanny (Gustafs syster), Marta, mamma Maria, famo Serafina (Gustafs mamma), pappa Gustaf, Karin med Ingrid och Sven samt Elna med Mary.
Klicka på bilden för att förstora den (OBS! 1,8M tar tid att ladda ned) !
En mellanstor bild finns här

Mickelska släkten kring 1955.
Mitt i bilden högst uppe Maj-Lis med sonen Nisse.
Till höger om dem Mickos Georg, Tor, Evi (tror jag) och Björkes Ernst.
Karin och Anni är mitt i skaran.
Längst till vänster står Granqvistens Inga och Mickels Nisse.
Längst nere sitter Björkes Göran och Marit(?) med Ann-Mari(?).
Sedan börjar jag få problem med de andra. Bilden är också oskarp.
Klicka på bilden för större foto (134k).

Julen på Mickels i början på 1900-talet

Ett utdrag ur Karin Mickels (1904-95, gift Björke) skrifter. Klicka här !

line

Epost: Nisse.Husberg[kattråmpå]Hindersby.net ([kattråmpå] är ett "a" med en ring runt).

Siidån seinast endra te 20 decembär 2004.