Kommunerna försvinner

(Östra Nyland 24.10 2008 – kan innehålla små ändringar)

Kommunreformen är bara ett försök att lappa ihop ett system som tappat allt berättigande i och med att staten skyfflat över allt mer på kommunerna som för det mesta inte har en chans att klara av det. Den kommunala självbestämmanderätten är rena skämtet då nästan alla
uppgifter regleras av riksdagen. Det är ett rent under att det finns folk som tar på sej plikten att sköta dessa uppgifter.

Nästa reform är redan bakom hörnet och det är rent önsketänkande att de små kommunerna skall kunna klara sej ensamma i framtiden – tyvärr. Det enda principiellt riktiga vore att rikdagen (staten) sköter om finansiering och verkställande av de uppgifter den lagstiftar om själv medan kommunerna får full rätt att förfoga fritt över sina egna inkomster utan inblandning från statens sida. Och så borde var och en få höra till den kommun de vill. Med dagens kommunikationer är det löjligt att en kommungräns skall hindra en förnuftig användning av resurserna och folk från att åka åt det håll de vill till tjänsterna.

Då kommunerna bildades så gick man till kommunkansliet eller åkte i bästa fall med häst och kärra. Nu har en del organisationer kundtjänsten placerad på Irland eller i Indien. Via nätet kan man sköta allt mer ärenden. Ringer man till skatteverket så kan man hamna i Jakobstad. De små kommunerna börjar bli ganska föråldrade i ett framtida nätsamhälle.

Däremot kunde små samfund på byanivå kunna fungera – men så att man fritt kan ansluta sej utan tvång från någon byråkrati. Geografiska gränser är föråldrade i dagens värld. Så varför inte grunda frivilliga ”kommuner” som man fritt kan ansluta sej till. Då behöver vi inte
heller slåss sinsemellan.

Men det är ännu långt i framtiden och just nu gäller det att försöka få systemet att fungerar ens provisoriskt. För de södra byarna i Lappträsk är det klart att det inte finns nånting att förlora på en fusion med Lovisa. Lappträsk kommun har redan tagit bort allt från oss
så det är omöjligt för Lovisa att ta bort mer. I förra budgeten kom det inte en euro till de södra byarna i Lappträsk så varför skulle vi bry oss om att hålla kvar en sådan kommun. Hälsovård och skolor finns utanför kommunen och vi får betala mer genom att stå utanför Lovisa.

Vi har bara att vinna på anslutning till Lovisa och det gäller att rösta på kandidater som konsekvent arbetar för det. Mats Antas har helt rätt då han antar att folkomröstningen kom för tidigt och att folk inte hade hunnit tänka över konsekvenserna och alternativen
ordentligt. Men nu går det att rätta till den saken och rösta rätt.

Flytta inte ännu bort utan försök rösta fram ett förståndigare kommunfullmäktige!

Lämna ett svar