Språåtji

 • Östnyylendskå
 • Svenskå
 • Gamalnårskå
 • Skandinaavisk språåk

  Te seinast:

  Hbl tiisda te 22 augusti 2000 Poeten og Lillemor:

 • "Jeg går over og gi'r ham et par på snotten" (danskå)
 • "Ja gaar yvi å djeer hånå opa snåte" (östnyylendskå)
 • "Jag går över och ger honom på truten" (höugsvenskå)

  Från "Medåker - Spridda minnen från svunna tider" (Medåkers sookn i Arboga, Sverige):

 • "tvättä säj i ögena" (Medåker)
 • "tveett se i öögåna" (östnyylendskå)
 • "tvätta sej i ansiktet" (höugsvenskå)

 • Eindeil oord opa Medåkers fålkmåål, östnyylendskå, höugsvenskå:
 • "döut", "döutt", "kvavt"
 • "jevlä", "djeivel", "tugga långsamt och illa"
 • "hask", "haisk", "brådska till slarvighet"
 • "römpä", "råmpå", "svans"
 • "sinnu", "sinna", "ond" (ja blei så sinna att ja djick heim)
 • "stäcku", "stackå(gär)", "liten"
 • "vånn", "vånn", "våran, vår" (vånn Päär = vår Per)
 • "åvu", "ååvå", "avig, avog"

  OBS ! Bara östnyylendskån e staava me NUS (langt juud e aalti skrivi me tvåå booksteevär)