Skruuanarbeit

He blei liiti skruuanarbeit me te nyy sååningsmasjiin å he visst man ju. Fast he va liiti meir ringar söndär en ja troodd. Tvåå yytärringar mådist byytas – he va tåm siista Väderstadringana. Nu e dii bara vaanli biilringar. Fast int e tåm så vaanli. Micke saa att he va svåårt ti hitt 13 tuums ringar såm va så breid men han lyckadist. Men så va dii å trii innärringar såm mådist byytas. Man undrar åm han ha blivi tjöörd uutan luft i ringana. He e ganska svåårt ti kåm ååt ti määt. Å så va tvåå juullaagär söndär – eitt åå dåm hadd kuulåna låss å tåm hadd laga djuup spår i axelhylsån. Men he findist sliik kuullaagär i Borgå så ja bihöövd int ååk ti Ring III.

Liiti gleest va he noo me juul.

Ja sku byyt taldrikkar opa biidjööningsbillana men he va noo kissan he. Skruuana satt fast så inn i noorden att he bliir ti eitt ana åår näär man haar meira tiidär. Tåm kåm int ypi me tryckluftsdragarn me slaag hellär. He bliir noo ti taa ti stoorleddjån ti fåå tåm byytt.

Men elektrisk kåntaktn laga ja. He bityydär att ja klifft bårt hånå å skruua ihoop tråådana me kåplingslistär i stelli. Int vil he gaa me kåntaktär i joordbruutji å så hadd daambkååpån tappast för lengi sidan så kåntaktren hadd ärga ganska iilakt. He jelft int me kåntaktvetska – åm man röörd opa sladdn så blinka lampåna op styyrburtjin.

Nu börjar masjiin va i slika sjick att man kan proo ti såå. Tii e noo ein deil ti lag enn men kansji he sku set någär fröö i joorden i alla fall. Men te nyy traktårn kan ja int set ti draa hånå för tryskhuusi e för låågt. Te nyy Zetorn gaar int undi. He bliir ti lyft opp millantatji tiie cent i somar men he hadd ja tenkt djär entå så att seedbiilanas flaka ryyms undi.

He e näär man börjar me eitt nyytt systeem så vil he gaa någär åår innan deilana e laga så att dåm passar ihoop. He e ju int någan brååskå enn me sååandi ettsåm he först e början opa maj men he vil va så att he alti e bråått tå näär he gaar. Int ska man vent opa dåålitt vedär. Fast joorden e kaalär enn å så ha int oogresi groodd hellär. He sku va braa ti fåå tjöörd åmkull te första buntn me oogres i sååandi. Nesta viku bliir he varmari så tå börjar vääl allt groo. He sku bara va tårrvedär så man bodi annvend våårfuktn. No ska he sååas nu.

 

Det här inlägget postades i Jäär heimividär och har märkts med etiketterna . Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>