Kategoriarkiv: Jäär heimividär

He e kring Bos-Sestu å Söörneseendan å Hindersby å östra Nyland …

Poteetren ska setas op Gustas daain

He e int så vaanlitt men i åår ha vi satt poteetren just te räätt daain – he va i daa. He e int braa ti set dåm för tiiditt för tå taar jäärnneetren i början opa juni (tetta ellär … Läs mer

Publicerat i Jäär heimividär | Lämna en kommentar

Sprickanveetå

Tåm klagar så velsiinatt yvi tårkå i Millaneuroopa å Ryysslaand men jäär e he regnått å kaalt. He en noordanvedär å man fåår set opa se stickasjoortån åm man ska gaa uut. He ha int regna så mytji men he … Läs mer

Publicerat i Jäär heimividär | Lämna en kommentar

Besiktand å vexthuus

I daa va vi först å too opp virtji såm sku selas. He blei bara grenstockar å asppråpsar i åår. Grenana va så stoor att he bara blei ein ynkligär pråps fråån toppn (å ein meetärs vidabita) å he ble … Läs mer

Publicerat i Jäär heimividär | Lämna en kommentar

Lastarns boom låssa nestan

I gåår aftåst va he näära ööga. Ja hadd just rada åå fliisvid å sku sveng boomn frammååt näär ja märkt att han bara satt fast opa eina siidån. halva feste för huvuleeden opa toorne hadd låssa i svetsn. Ti … Läs mer

Publicerat i Jäär heimividär | Etiketter | Lämna en kommentar

Första Rapid-sååandi

För första gangån opa 36 åår e uutsäädi satt op fuktå joord. Te gamal Simultan hadd så liiti tryck opa billana att dåm mest va i luftn. Men me Rapidn såm haar 130 kg op kvar bill så far uutseedi … Läs mer

Publicerat i Jäär heimividär | Lämna en kommentar

Skruuanarbeit

He blei liiti skruuanarbeit me te nyy sååningsmasjiin å he visst man ju. Fast he va liiti meir ringar söndär en ja troodd. Tvåå yytärringar mådist byytas – he va tåm siista Väderstadringana. Nu e dii bara vaanli biilringar. Fast … Läs mer

Publicerat i Jäär heimividär | Etiketter | Lämna en kommentar

Sååanbjärtjin haar int blad enn …

He e bara ti vent liiti ennu för sååanbjärtjin haar int lööv enn: He e alltså han täär frammföri såm man ska sii opa. Liiti gröönt ha he blivi opa valln fråån i fjoodärst men int ha oogresen groodd opa … Läs mer

Publicerat i Jäär heimividär, såådd, vedär | Lämna en kommentar

Våårleeditt å våårförtjyylning

Såm vaanlitt så foor vi ti Sverige ti såldaattårpe i Medåker i sluute op aprill. Vi hann int va tii bara tvåå dagar men he va nu så mytji att vi kund sii att he stoo kvaar. Å så refsa … Läs mer

Publicerat i Jäär heimividär | Etiketter , | Lämna en kommentar

Te gamal pakeetbiiln e sluut

Ja börja noo lag hånå men balkana va bara papär å man hitta int rikitt någan plååt ti bör svets ifråån.  Å så visst man ju att he e meira svetsand nästa åår ååtär. Han va redan 19 åår gamal … Läs mer

Publicerat i Jäär heimividär | Lämna en kommentar

Aspana

He ble int riktitt huggd allt såm ja hadd fundeera opa. He va för mytji snöö å he djoord noo att allt too mytji meira tiidär. Bara ti mars djinu snöönn laga ein rikitt sluut. Så tallana blei kvaar å … Läs mer

Publicerat i Jäär heimividär | Etiketter | Lämna en kommentar